Wraz z nadejściem kalendarzowego roku 2021 wkroczyliśmy w Rok Święty Jakubowy (Año Santo Compostelano), który przypada zawsze, kiedy Święto Patronalne św. Jakuba Apostoła (25 lipca) przypada w niedzielę. Pierwszy Święty Rok Jakubowy ustanowił w roku 1126 roku papież Kalikst II.

 

PIELGRZYMKĄ JEST ŻYCIE CZŁOWIEKA

Pielgrzymowanie to istotny aspekt ludzkiego życia, co wyraża łaciński zwrot homo viator. Każdy z nas, w mniej lub bardziej świadomy sposób dokądś zmierza, czegoś szuka…

Dla ludzi wierzących celem ziemskiego pielgrzymowania jest Ojczyzna Niebieska, o czym przypomina św. Paweł w swoich listach apostolskich. Często jednak już tu, na ziemi Bóg towarzyszy nam na naszych drogach, a Jego opatrzność towarzyszy szczególnie tym, którzy otwierają się na Jego łaskę.

Od samego początku chrześcijaństwa ludzie wierzący podejmowali się trudu drogi, który stawał się często miejscem nawrócenia. Celem pielgrzymek chrześcijan od średniowiecza były Jerozolima, Rzym i Santiago de Compostela. Jednak z upływem czasu pielgrzymkowy szlak do Santiago zwany Camino stawał się coraz bardziej popularny. Wędrujących nim pątników zaczęto nazywać peregrinos, skąd nazwę bierze słowo „pielgrzym”. Szczyt ruchu pielgrzymkowego do Composteli przypadł na wiek XII.

Przez wieki drogi Camino przebyło setki tysięcy, a może nawet miliony, pielgrzymów. Od czterdziestu lat przeżywa swoisty renesans. Odkrycie „na nowo” Composteli dokonało się za sprawą dwóch pielgrzymek św. papieża Jana Pawła II do Santiago - w 1982 i 1989 roku. Z jego ust padły pamiętne słowa:

„Z Santiago kieruję do ciebie, stara Europo, wołanie pełne miłości: Odnajdź siebie samą! Bądź sobą! Odkryj swoje początki. Tchnij życie w swoje korzenie. Tchnij życie w te autentyczne wartości, które sprawiały, że twoje dzieje były pełne chwały, a twoja obecność na innych kontynentach dobroczynna” (Akt Europejski, Santiago de Compostela, 9 listopada 1982 r.).

 

DROGI JAKUBOWE

Nawiązując do wielkiego zasobu pielgrzymiego dziedzictwa duchowego, Rada Europy w 1987 roku podjęła decyzję o utworzeniu szlaku kulturowego „jakubowym traktem”, co zaowocowało licznymi inicjatywami reaktywowania ruchu pielgrzymkowego do Santiago de Compostela z różnych miejsc naszego kontynentu. W roku 1993 Camino zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Również i w Polsce ciągle narasta zainteresowanie pielgrzymowaniem do grobu Apostoła w Santiago, co motywuje do budowania, organizacji i promocji Dróg Św. Jakuba, także na Pomorzu. Kamieniami milowymi tych dróg są szczególnie kościoły p.w. Św. Jakuba Ap., które rozwijając kult swojego Patrona, są również iskrami rozpalającymi ideę pielgrzymowania. Na terenie Diecezji Pelplińskiej usytuowanych jest aż 9 takich świątyń. Są to kościoły w: Lubichowie, Ostrowitem k/Chojnic, Tucholi, Człuchowie, Dzierżążnie, Wielkim Lubieniu, Niewieścinie, Lęborku i Łebie. W dwóch ostatnich parafiach znajdują się relikwie św. Jakuba.

 

WYDARZENIA DIECEZJALNE I ODPUSTY JAKUBOWE

Europejskie obchody Roku Jakubowego zainaugurowano już 31 grudnia 2020 roku otwarciem Drzwi Świętych katedry w Santiago de Compostela, Mszą Św. przy grobie św. Jakuba oraz wprowadzeniem w ruch wielkiej kadzielnicy Botafumeiro. W naszej diecezji oficjalna inauguracja Świętego Roku Jakubowego nastąpiła dnia 25 lutego 2021 w Sanktuarium św. Jakuba Ap. w Łebie. Uroczystościom przewodniczył Ks. Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna, który „Jakubowym” proboszczom wręczył symboliczne Jakubowe laski.

Pod egidą diecezjalnego Wydziału Duszpasterskiego oraz Diecezjalnego Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie powstał kalendarz zapowiadający liczne wydarzenia związane z rozwojem kultu św. Jakuba, nie tylko w parafiach jakubowych. Obok inicjatyw duchowych i modlitewnych będą miały miejsce także liczne spotkania, konferencje, konkursy, zawody sportowe, liczne pielgrzymki, ale też cykliczne audycje w Radiu Głos. Ukażą się kolejne artykuły tematyczne w prasie lokalnej i regionalnej oraz w naszym Pielgrzymie.

Na prośbę Episkopatu Polski Penitencjaria Apostolska z upoważnienia Ojca Świętego Franciszka udzieliła łaski szczególnych odpustów na cały Rok Święty Jakubowy dla pielgrzymów udających się do wyznaczonych kościołów stacyjnych p.w. św. Jakuba Ap. W równym stopniu odpust zupełny mogą też uzyskać osoby w podeszłym wieku, chorzy oraz wszyscy, którzy z ważnej przyczyny nie mogą opuścić domu, wzbudziwszy w sobie niechęć wobec jakiegokolwiek grzechu oraz intencję wypełnienia, skoro tylko będzie to możliwe, trzech zwyczajnych warunków, jeśli przed jakimkolwiek obrazem Świętego będą się łączyć
duchowo z obchodami jubileuszowymi, poleciwszy miłosierdziu Bożemu swoje modlitwy, cierpienia lub niedogodności własnego życia.

 

Korzystajmy obficie z tych łask nawiedzając pobożnie kościoły św. Jakuba w naszej Diecezji.

 

Więcej na temat Roku Jakubowego znajdziemy na stronach:
www.facebook.com/CaminoPelplin 
www.informacja.diecezja-pelplin.pl 
www.drogijakubowe.diecezja-pelplin.pl 

 

Alicja Słyszewska-Szybowska

Koordynacja
i promocja